logoPaweł Cibis.pl

Informacje dla studentów

09.06.09 - Drugi termin zaliczenia ćwiczeń z ekonomterii odbędzie się, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w najbliższą niedzielę (14 czerwca). Początek o godzinie 8.00 w sali 301E. Osoby poprawiające I kolokwium piszą 10 minut, II kolokwium - 90 minut, oba - 100 minut. W tym samym terminie odbędą się wpisy, przy czym rozpoczną się o 8.10 i potrwają ok. godziny. Wyniki i wpisy dla poprawkowiczów będą bezpośrednio po zaliczeniu. Całość powinna zakończyć się przed 10.00. Na kolokwium poprawkowym będą obowiązywały dokładnie takie same zasady jak na pierwszym terminie.

Do terminu poprawkowego mogą przystąpić również osoby, które mają prawo do przepisania z poprzednich studiów oceny dobrej, a nie pisały kolokwium w pierwszym terminie. Te osoby piszą zaliczenie w pełnej skali ocen (pozostali na max 3,0). Warunkiem dopusczenie do kolokwium takich osób jest wysłanie do mnie informacji o przystąpieniu do poprawki nie później niż do czwartku (11 czerwca).

Wszystkie osoby, które chcą mieć przepisaną ocenę z poprzednich studiów muszą dostarczyć mi nie później niż na niedzielne wpisy syllabus z ekonometrii zaliczanej na poprzednich studiach opatrzony pieczątką właściwego dziekanatu/katedry/instytutu. Jeżeli taki dokument nie jest przez jakąś uczelnię wystawiany, wystarczy mail z programem przedmiotu przesłany ma moją pocztę bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia (ew. kogoś z dziekanatu lub kierownika odpowiedniej katedry/instytutu). Z tego obowiązku zwolnione są wyłącznie osoby, które wcześniej przesłały mi stosowne dokumenty lub zaliczyły ekonometrię na UE. Jeśli ktoś już dawał mi syllabus, ale jedynie do wglądu, również musi przesłać mi przynajniej jego skan, aby uzyskać przepisanie stopnia.

08.06.09 - Na dole strony zamieściłem wyniki kolokwium wraz z ocenami. Kilka osób ma prawo do poprawki (szczegóły w mailu wysłanym na skrzynki grupowe). Jutro podam godzinę i salę niedzielnych wpisów i poprawki.

26.05.09 - UWAGA: Ponieważ 31 maja wypadają Zielone Świątki, wszystkie zajęcia w tym dniu (a więc także nasze kolokwium) zostały odwołane. W tej sytuacji zaliczenie odbędzie się tydzień później, czyli w niedzielę, 7 czerwca. Ponieważ część grup miała wtedy zaplanowane zajęcia trwające 2 godziny i 15 minut, prawdopodobnie zostaną one skrócone do 90 minut tak, aby pierwsza grupa przyszła później, a ostatnia zakończyła wcześniej. Szczegóły podam wkrótce. Bardzo proszę każdą z moich grup o wysłanie mi pilnie maila ze swojej skrzynki grupowej (jeżeli grupa takiej nie posiada, to od starosty grupy) - wyślę na niego informacje dotyczące kolokwium, a później jego wyniki oraz termin poprawki i wpisów (na 99% będzie to 13 lub 14 czerwca). Bardzo proszę również o przekazanie wszystkim osobom w grupie informacji o odwołaniu najbliższych zajęć.

19.05.09 - Ostatnie zajęcia poświęcone zostały weryfikacji modelu ekonometrycznego. Omówione i szczegółowo przeanalizowane zostały współczynniki zbieżności i determinacji. Na drugiej części zajęć zaprezentowana została idea testów statystycznych (na przykładzie testu F-Snedecora) oraz omówione zostały testy istotności parametrów strukturalnych modelu oparte o rozkłady F-Snedecora i t-Studenta.

18.05.09 - Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe (pobierz plik).

21.04.09 - Na czwartych ćwiczeniach miało miejsce pierwsze kolokwium, którego wyniki możecie znaleźć (wraz z punktami z aktywności) nieco niżej na tej stronie (max za pierwsze kolokwium to 12 pkt.). Punkty z pierwszego kolokwium się na razie nie wliczają do łącznej sumy, którą można uzyskać na zajęciach (aktywność + kolokwia) - zostaną wpierw przeliczone na punkty właściwe z odpowiednią wagą. Po kolokwium omówiony został kolejny algorytm doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego - metoda grafowa. Ostatnia część zajęć poświęcona została estymacji parametrów modelu ekonometrycznego metodą KMNK.

Na kolejne zajęcia proszę przeczytać teorię z rodziałów 6.1 i 6.2. Zadań i testów z tej partii materiału jest niewiele, dlatego proszę przygotować wszystko oprócz zadania 6.7. Przypominam, iż jest to właściwie ostatnia szansa na zdobycie punktów z aktywności. Z tego też względu, w przypadku gdy do przedstawienia rozwiązania danego zadania będzie chętnych kilka osób, pierwszeństwo będą miały osoby z mniejszą liczbą punktów.

Jeśli ktoś nie pisał pierwszego kolokwium, a chciałby to niedopatrzenie nadrobić, to będzie mógł to zrobić albo na ostatnich zajęciach, albo na konsultacjach (po uzgodnieniu terminu - orientacyjnie druga połowa maja). W obu przypadkach proszę jednak o dużo wcześniejszy (tzn. niezwłoczny) kontakt mailowy (w ostateczności porozmawiamy na najbliższych zajęciach).

05.04.09 - Na ostatnich zajęciach omówiliśmy etapy konstrukcji modelu ekonometrycznego i poznaliśmy sposób doboru zmiennych do modelu metodą pojemności wskaźników informacji (niektóre grupy zdążyły przerobić też przykład z metody grafowej). Omówione zostały również główne przesłanki, którymi należy się kierować podczas doboru zmiennych do modelu i wskazane zostało, w jaki sposób przesłanki te są odzwierciedlowne w omawianych metodach.

Na najbliższych zajęciach rozpoczniemy od krótkiego kolokwium (5-10 minut) z obliczeń macierzowych. Następnie omówimy metodę grafową i spróbujemy zrobić kilka zadań na estymację parametrów modelu.

Teoria do opanowania: mnożenie macierzy (skądkolwiek - wykład, Wikipedia, etc.) oraz rozdziały 2.5 i 3.2 (można też poczytać sobie 3.1). Bardzo proszę przeanalizować w domu przykłady z podręcznika.

Zadania do przygotowania na zajęcia: 2.42 (jeśli nie zostało zrobione ostatnio), 2.43, 2.45, 3.3, 3.11, 3.13, 3.15 oraz testowe: 2.30, 2.31, 3.1 i 3.29. Dodatkowo omówimy pod kątem przygotowania do egzaminu zadania: 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.14 (jeśli nie starczy czasu, to przejdą na ostatnie zajęcia)

W najbliższy wtorek (7 kwietnia) w sali M-100 będę miał konsultacje. Rozpoczną się w okolicach 16.30 i potrwają ok. godziny.

Kilka osób pytało się o progową ocenę, od której będzie zwolnienie z ekonometrycznej części egzaminu. Według ostatnich informacji najprawdopodobniej bedzie to jednak 4,0, co Was pewnie ucieszy:).

17.03.09 - Na ostatnich zajęciach zajmowaliśmy się interpretacją parametrów modelu ekonometrycznego ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przy zmiennej objaśniającej. Przypomnieliśmy sobie także podstawowe własności związane z regresją liniową jednej zmiennej i współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona. Poznaliśmy pojęcie macierzy oraz specyficzne własności związane z macierzą kwadratową, nauczyliśmy się też konstruować macierz i wektor korelacji.

Na kolejnych ćwiczeniach poznamy etapy konstrukcji modelu ekonometrycznego oraz nauczymy się wykorzystywać zdobytą wiedzę dotyczącą macierzy i wektora korelacji w celu wybrania zmiennych do modelu. Proszę przygotować się z zadań otwartych 2.29, 2.33, 2.37, 2.40, 2.42, 2.43, 2.45 oraz testowych: 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31.

03.03.09 - Na następne zajęcia w ramach utrwalenia i uzupełnienia wiadomości z pierwszych ćwiczeń przeczytajcie proszę z podręcznika prof. Dziechciarza wstęp i rozdział 1.1 (pobieżnie) oraz 1.2 i 2.1 (dokładnie). Natomiast w ramach przygotowania się do najbliższych zajęć - rozdziały 2.4 i 2.5 (również dokładnie).

Na najbliższych zajęciach będziemy rozwiązywać zadania otwarte: 1.3, 1.7, 1.12, 2.2, 2.12, 2.29, 2.33, 2.37, 2.40, 2.42, 2.43, 2.45 i zadania testowe: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.13, 2.15, 2.16, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31.

W dziale Literatura oprócz naszego głównego podręcznika, podałem kilka przydatnych pozycji pomocniczych (wybór czysto subiektywny - są to raczej książki, które łatwo zdobyć).

01.03.09 - Na dzisiejszych zajęciach pokrótce omówiliśmy sprawy organizacyjne oraz podstawowe zagadnienia związane z regresją liniową jednej zmiennej oraz pojęciem korelacji liniowej. Dowiedzieliśmy się, że linie regresji występują w parach i poznaliśmy wzory, za pomocą których możnawyznaczyć ich parametry. Omówiliśmy też najważniejsze właściwości linii regresji oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona, a także zależności między tymi wielkościami.

Na kolejnych zajęciach przerobimy kilka zadań związanych z regresją i korelacją, poznamy etapy konstrukcji modelu ekonometrycznego oraz omówimy dwie metody doboru zmiennych do modelu. Konkretny zakres materiału podany zostanie w ciągu kilku dni.

Najważniejszy materiał spoza podręcznika konieczny do opanowania na następne zajęcia to pojęcia macierzy i wyznacznika macierzy oraz metody jego obliczania (przede wszystkim dla macierzy rzędu 2 i 3).

Punkty za aktywność na ćwiczeniach

Grupa 26 MSU (.pdf) - punkty z ćwiczeń (17 maja 2009)

Grupa 27 MSU (.pdf) - punkty z ćwiczeń (17 maja 2009)

Grupa 28 MSU (.pdf) - punkty z ćwiczeń (17 maja 2009)

Wyniki kolokwium i oceny

Grupy 26, 27 i 28 (.pdf) - wyniki kolokwium i oceny

Wykorzystywane oprogramowanie

Obowiązkowe:

Brak (ponieważ nie ma laboratorium)

Nieobowiązkowe, aczkolwiek przydatne:

Microsoft Office Excel - znany wszystkim komercyjny arkusz kalkulacyjny dostarczający m.in. wszelkich funkcji ułatwiających szacowanie i weryfikację liniowego modelu ekonometrycznego.

Dla ambitnych:

Statistica - komercyjny system służący między innymi do analizy statystycznej. Zawiera mnóstwo narzędzi do wszechstronnej analizy i wizualizacji danych. Producent - firma StatSoft Polska - wydaje również książki o tematyce statytycznej oraz udostępnia na swojej stronie www darmowe artykuły poświęcone statystyce i dziedzinom pochodnym.

MATLAB - interaktywne komercyjne środowisko do wykonywania obliczeń matematycznych i naukowych. Szczególnie wydajny przy wszelkich obliczeniach macierzowych. Umożliwia pisania własnych skryptów i funkcji. Wymaga podstawowych umiejętności programistycznych. Poważną wadą jest wysoka cena.

R - darmowe środowisko i język programowania do obliczeń statystycznych. Wymaga podstawowych umiejętności programistycznych i jest nieco trudniejszy w obsłudze od MATLABa, ale nie trzeba za niego płacić:)

Calc - darmowy arkusz kalkulacyjny wchodzący w skład (również darmowego) pakietu OpenOffice.org. Jego funkcjonalność z każdą wersją zbliża się do Excela, ale w przypadku obliczeń ekonometrycznych nieco ustępuje swojemu komercyjnemu odpowiednikowi.

Terminy zajęć

Grupa 26 MSG NE MSU (ćwiczenia) - niedziela (data, godzina i sala zależne od terminu zjazdu)

Grupa 27 MSG NE MSU (ćwiczenia) - niedziela (data, godzina i sala zależne od terminu zjazdu)

Grupa 28 MSG NE MSU (ćwiczenia) - niedziela (data, godzina i sala zależne od terminu zjazdu)