logoPaweł Cibis.pl

Literatura podstawowa

Dziechciarz J., "Ekonometria. Metody, przykłady, zadania"

Literatura dodatkowa

Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B., "Modelowanie ekonometryczne z Excelem"

Welfe A., "Ekonometria"

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., "Statystyka. Elementy teorii i zadania"