logoPaweł Cibis.pl

Projekt

Projekt stanowi podstawę zaliczenia zajęć laboratoryjnych. Będzie polegał na skonstruowaniu modelu ekonometrycznego z uwzględnieniem wszystkich faz jego budowy (określenie celu, ustalenie zmiennych, zebranie danych, dobór zmiennych, wybór postaci analitycznej, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu, interpretacja i przykładowe zastowowanie).

 

Na ogół poważnym problemem dla studentów okazuje się zebranie danych. Rzeczywiście, trzeba wiedzieć gdzie i jak tego szukać. Możliwe są tu dwa podejścia - (a) sformułowanie tematu projektu i poszukiwanie danych dla zmiennych objaśniających; (b) sprawdzenie dostępnych danych (przede wszystkim w Internecie) i na ich podstawie określenie sensownego tematu projektu. Rozwiązanie (b) jest prostsze, natomiast podejście (a) jest tym, które stosuje się w badawczej rzeczywistości. Przede wszystkim jednak, dane należy zacząć zbierać jak najszybciej, aby w razie pojawiających się problemów, mieć jeszcze czas na ewentualną zmianę tematu projektu.

 

Niezależnie od podejścia, do wykonania projektu potrzeby będzie jakiś zbiór danych. Postaram się zamieścić tutaj jak najwięcej linków do internetowych baz z danymi, które można wykorzystać w projekcie. Dane mogą być w przeróżnych formatach, ale w razie problemu oferuję swoją pomoc przy imporcie ich do Excela.

Jak napisać projekt

Projekt można wykonać indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Wybór ten nie będzie miał wpływu na ocenę, aczkolwiek preferowałbym wykonywanie go w parach, gdyż uczy to współpracy i dzielenia się zadaniami. Poniżej obszerny opis projektu.

Opis wymagań oraz wskazówki do projektu (16 marca 2008)