logoPaweł Cibis.pl

Kontakt

Paweł Cibis

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu

Pokój M-100

Mail: pawel[tu_małpka]cibis[a_tutaj_kropka]pl

Skype: pcibis