logoPaweł Cibis.pl

Informacje dla studentów

15.01.08 - Poprawka kolokwium odbędzie się zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią na ostatnich zajęciach - w niedzielę, 20 stycznia. Ponieważ piszą wyłącznie osoby, których nie było ostatnio, a tych jest mało, wszyscy przychodzą na 11.30 do sali 102 E. Zakres materiału oraz zestaw pomocy naukowych jest taki sam jak na pierwszym terminie. Forma zaliczenia może się nieco różnić, ale bez rewolucji. Osoby z usprawiedliwioną nieobecnością będą oceniane w pełnej skali, pozostali zaliczają na dst. Reszta świata może wtedy uzyskać wpis i obejrzeć prace (można też jutro), do czego gorąco zachęcam, żeby potem nie przyjeżdżać specjalnie na konsultacje. Po poprawce otrzymacie na maile grupowe krótkie podsumowanie kolokwium i opis rozwiązania zadań.

14.01.08 - Oceny z kolokwium są do pobrania tutaj.

11.01.08 - Bardzo proszę wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne do otrzymania wpisu z Ekonometrii i będą chciały go uzyskać w najbliższą niedzielę, o przyjście do sali 215 Z nieco później niż osoby piszące zaliczenie (tak 10.15-10.20 będzie ok).

06.01.08 - Zgodnie z ustaleniami z ostatnich zajęć, kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 13 stycznia. Prawie na pewno będziemy pisać w sali 215 Z o 10.00, bo prawie na pewno się tam wszyscy zmieścimy. Obecnie nie ma więc ustalonego podziału na dwie grupy. Gdyby coś się miało zmienić, zamieszczę informację tutaj oraz wyślę ją na Wasze maile grupowe. Na kolokwium należy przynieść ze sobą skserowane tablice statystyczne (rozkład t-Studenda i obie tablice rozkładu F-Snedecora), kalkulator, kartkę ze wzorami oraz trochę papieru na obliczenia pomocnicze.

29.12.07 - Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe (pobierz plik).

27.12.07 - Z powodu urlopu najbliższe konsultacje zostają przesunięte ze środy (2 stycznia 2008) na czwartek (3 stycznia 2008).

16.12.07 - Kilka informacji organizacyjnych:

1. Bardzo proszę wszystkie osoby z moich grup MSU, które miały już wcześniej zaliczony przedmiot Ekonometria (niezależnie od tego, czy zgodziłem się na przepisanie stopnia, czy nie) o przesłanie mi mailem do 3 stycznia 2008 r. informacji o tym gdzie kurs był realizowany, w jakim wymiarze godzinowym, kto go prowadził, jakie zagadniania kurs ten obejmował oraz jaka była ocena końcowa. Jeśli przedmiot był podzielony na wykład/ćwiczenia/laboratorium, to proszę o przesłanie informacji o każdej z części.

2. Na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy o możliwości przeprowadzenia kolokwium tydzień wcześniej. Wstępnie zarazerwowałem salę na 13 stycznia 2008 między 10.00 a 14.00 (kolokwium odbyłoby się w podziale na 2 grupy). Przypominam, że warunkiem koniecznym przesunięcia kolokwium na termin poza Waszym zjazdem jest pisemna zgoda wszystkich osób w obu grupach. Dlatego bardzo proszę osoby, które nie wpisywały się ostatnio na listę o przyjście na zajęcia 6 stycznia 2008 lub przekazanie mi przez kogoś pisemnego oświadczenia. Komplet oświaczeń muszę otrzymać najpóźniej właśnie 6 stycznia.

3. Zadanie na ocenę bdb zostało prawie poprawnie rozwiązane w grupie 15. Wymagane korekty są na tyle niewielkie, że uznaję to zadanie za zaliczone i nie przyjmuję już innych rozwiązań z tej grupy. O tym, czy ostateczną oceną będzie "bdb", zadecyduje prezentacja poprawionego rozwiązania na ostatnich zajęciach.

4. Ponieważ do kolowkium zostało już niewiele czasu, środowe konsultacje będą się odbywały już regularnie (nie musicie mnie informować, że ktoś przyjdzie).

21.11.07 - Teoria do przeczytania na najbliższe zajęcia:

Grupa 14: Rozdział 9.1

Grupa 15: Rozdziały 9.1 i 9.2

Proszę się dobrze przygotować z tego materiału, ponieważ są to podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i tym razem nie będzie wstępu teoretycznego na początku zajęć - poszczególne wielkości będziemy omawiać i interpretować na bieżąco w czasie rozwiązywania zadań.

Zadania i pytania testowe na najbliższe i pozostałe zajęcia:

Rozdział 9.1 - zadania: 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.13 oraz wszystkie zadania testowe

Rozdział 9.2 - zadania: 9.17, 9.18, 9.20, 9.22, 9.23 oraz testowe: 9.7, 9.8, 9.9

Rozdział 9.3 - zadania: 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.32-9.36 oraz wszystkie zadania testowe

UWAGA!!! W zadaniach z rozdziału 9 często pojawiają się błędy w odpowiedziach. Ponadto proszę zwrócić szczególną uwagę na jednostki w jakich wyrażone są wielkości w rozdziale 9.3. Błędy w przeliczeniu jednostek są najczęstszą przyczyną pomyłek w tego typu zadaniach (a także błędów w odpowiedziach).

17.11.07 - Z rodziału 6.2 wypdają dodatkowo zadania 6.5 i 6.9 oraz pytanie testowe 6.5. Przypominam grupie 14, że umówiliśmy się na jutrzejsze zajęcia od 8.15.

11.11.07 - Zmieniły się sale ćwiczeniowe dla grupy 15. Szczegóły na internetowym planie zajęć oraz tutaj.

01.11.07 - Teoria do przeczytania na najbliższe zajęcia:

Grupa 14: Rozdziały 6.1 i 6.2

Grupa 15: Rozdziały 6.2 i 9.1

Zadania i pytania testowe z ww. rozdziałów do przerobienia na najbliższe zajęcia:

Z rozdziału 6.1 - wszystko

Z rozdziału 6.2 - wszystko oprócz zadania 6.7 (jest to zadanie dodatkowe - pierwsza osoba w grupie, która je poprawnie rozwiąże, czyli udowodni opisany w nim fakt i przedstawi rozwiązanie grupie, otrzyma na koniec ocenę bdb - na zajęciach powiem jeszcze o nim kilka słów)

Z rozdziału 9.1 - zadania: 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.13 oraz wszystkie zadania testowe

Rozdział 9.1 dotyczy na razie tylko grupy 15, która miała do tej pory więcej zajęć. Część zadań prawdopodobnie przejdzie na następne spotanie.

29.10.07 - 31 października od 12.00 będą godziny rektorskie. W związku z tym w tym dniu nie ma konsultacji.

27.10.07 - Do GR 15 MSU: jutrzejsze zajęcia zostały przeniesione do sali 214 Z.

25.10.07 - Na tej stronie, pod informacjami umieściłem listę punktów z aktywności. Będzie ona aktualizowana po każdych zajęciach. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy każdy się na niej znajduje i o poinformowanie mnie w razie ewentualnych błędów.

Są już też dostępne rozwiązania zadań z rozdziału 1.2 (dział Zadania).

24.10.07 - Do GR 15 MSU: najbliższe podwójne zajęcia (27 października 2007) odbędą się w sali 215 Z zamiast 6 J. Prawdopodobnie pozostałe spotkania też będą w innych salach, ale to jeszcze nie jest pewne. W razie czego zostawię na drzwiach 6 J kartkę z informacją o nowej sali.

Do wszystkich: ponieważ konsultacje w tym tygodniu odbyły się już w poniedziałek, a także odbędą się w sobotę i niedzielę, to dzisiaj ich nie będzie.

23.10.07 - Zmienił mi się termin konsultacji. W tygodniu będą się one odbywać w środy od 17.30 do 18.30, natomiast dodatkową godzinę konsultacji będę miał w każdym dniu naszych zajęć (sobota/niedziela) w sali 1 J. Termin weekendowych konsultacji będzie ruchomy i uzależniony od mojego planu zajęć w danym dniu. Szczegóły tutaj.

15.10.07 - Teoria do przeczytania na najbliższe kilka zajęć:

Zajęcia 2: Rozdział 3.2, opcjonalnie 3.1

Zajęcia 3: Rozdział 4

Zajęcia 4: Rozdziały 6.1 i 6.2

Zadania i pytania testowe do przerobienia na najbliższe kilka zajęć:

Zajęcia 2: Zadania 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14 oraz testowe 3.1 i 3.2

Zajęcia 3: Zadania 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.10, 4.13-4.16 oraz wszystkie zadania testowe

Zajęcia 4: Wszystkie zadania i testy z rozdziałów 6.1-6.2 (jest ich niewiele) poza zadaniem 6.7

Zadań na podobnym (a na pewno nie na wyższym) poziomie należy spodziewać się na kolokwium.

14.10.07 - Krótka opowiastka o obliczeniach macierzowych w Excelu (z ilustracjami) jest do pobrania tutaj (slajdy 23-29). Plik, w którym można sobie to poćwiczyć dostępny jest tutaj (arkusz "Estymacja"). Należy go zapisać na dysk, gdyż otwarcie spod przeglądarki internetowej może uniemożliwić wykonanie w nim niektórych operacji. Szerszy opis procedury dostępny jest w podręczniku "Modelowanie ekonometryczne z Excelem". Więcej na temat literatury tutaj.

11.10.07 - Zagadnienia z matematyki i statystyki konieczne do opanowania przed rozpoczęciem kursu Ekonometria: macierze (podstawowe operacje, odwrotność, wyznacznik), rozdział 11 z podręcznika, podstawowe parametry statystyczne (średnia arytmetyczna, wariancja, odchylenie standardowe), współczynnik korelacji liniowej Pearsona, pojęcia rozkładu prawdopodobieństwa oraz zmiennej losowej, rozkład normalny, rozkład t-Studenta, rozkład F (Snedecora), procedura testowania hipotez statystycznych.

Punkty za aktywność na ćwiczeniach

Grupa 14 MSU (.pdf) - punkty z ćwiczeń (6 stycznia 2008)

Grupa 15 MSU (.pdf) - punkty z ćwiczeń (6 stycznia 2008)

Wyniki kolokwium

Grupy 14 i 15 MSU (.pdf) - oceny z kolokwium

Oceny końcowe

Grupa 14 MSU (.pdf) - oceny końcowe

Grupa 15 MSU (.pdf) - oceny końcowe

Wykorzystywane oprogramowanie

Obowiązkowe:

Brak (ponieważ nie ma laboratorium)

Nieobowiązkowe, aczkolwiek przydatne:

Microsoft Office Excel - znany wszystkim komercyjny arkusz kalkulacyjny dostarczający m.in. wszelkich funkcji ułatwiających szacowanie i weryfikację liniowego modelu ekonometrycznego.

Dla ambitnych:

Statistica - komercyjny system służący między innymi do analizy statystycznej. Zawiera mnóstwo narzędzi do wszechstronnej analizy i wizualizacji danych. Producent - firma StatSoft Polska - wydaje również książki o tematyce statytycznej oraz udostępnia na swojej stronie www darmowe artykuły poświęcone statystyce i dziedzinom pochodnym.

MATLAB - interaktywne komercyjne środowisko do wykonywania obliczeń matematycznych i naukowych. Szczególnie wydajny przy wszelkich obliczeniach macierzowych. Umożliwia pisania własnych skryptów i funkcji. Wymaga podstawowych umiejętności programistycznych. Poważną wadą jest wysoka cena.

R - darmowe środowisko i język programowania do obliczeń statystycznych. Wymaga podstawowych umiejętności programistycznych i jest nieco trudniejszy w obsłudze od MATLABa, ale nie trzeba za niego płacić:)

Calc - darmowy arkusz kalkulacyjny wchodzący w skład (również darmowego) pakietu OpenOffice.org. Jego funkcjonalność z każdą wersją zbliża się do Excela, ale w przypadku obliczeń ekonometrycznych nieco ustępuje swojemu komercyjnemu odpowiednikowi.

Terminy zajęć

Grupa 14 FiR ZIF MSU (ćwiczenia) - weekend (dzień, godzina i sala zależne od terminu zjazdu)

Grupa 15 FiR ZIF MSU (ćwiczenia) - weekend (dzień, godzina i sala zależne od terminu zjazdu)