logoPaweł Cibis.pl

Program zajęć

Prezentowany poniżej program zajęć jest na razie wyłącznie orientacyjny. Prawdopodobnie w dużej mierze będzie się pokrywał z rzeczywistością, ale pewne fragmenty materiału mogą zostać przeniesione pomiędzy zajęciami, o czym oczywiście poinformuję. Także terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.

Ćwiczenia

Zajęcia 1 (20 lutego 2008) - Sprawy organizacyjne oraz powtórka regresji liniowej.

Zajęcia 2 (27 lutego 2008) - Powtórka korelacji. Macierz korelacji. Współczynnik korelacji wielorakiej.

Zajęcia 3 (5 marca 2007) - Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego metodami: analizy współczynników korelacji, wskaźników pojemności informacji oraz grafową.

Zajęcia 4 (12 marca 2008) - Estymaja modeli nieliniowych: Transformacja liniowa.

Zajęcia 5 (19 marca 2008) - Weryfikacja modelu: dopasowanie, istotność.

Zajęcia 6 (2 kwietnia 2008) - Weryfikacja modelu: badanie składnika losowego - losowość, autokorelacja, homoscedastyczność, normalność.

Zajęcia 7 (9 kwietnia 2008) - Analiza produkcji, analiza popytu.

Zajęcia 8 (16 kwietnia 2008) - Analiza popytu, analiza kosztów.

Zajęcia 9 (23 kwietnia 2008) - Kolokwium.

Zajęcia 10 (7 maja 2008) - Termin poprawkowy.

Laboratoria

Zajęcia 1 (27 lutego/5 marca 2008) - Regresja, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej.

Zajęcia 2 (12/19 marca 2008) - Estymacja modelu klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, transformacja liniowa.

Zajęcia 3 (2/9 kwietnia 2008) - Weryfikacja modelu.

Zajęcia 4 (23 kwietnia / 7 maja 2008) - Modele dynamiczne, trend.

Zajęcia 5 (14/21 maja 2008) - Estymacja modeli wielorównaniowych.