logoPaweł Cibis.pl

Ćwiczenia

Sukcesywnie będę tu umieszczał rozwiązania zadań przerobionych na ćwiczeniach.

Zajęcia 1 (.xls)

Zajęcia 2 (.xls)

Zajęcia 3 (.xls)

Zajęcia 4 (.xls)

Zajęcia 5 (.xls)

Zajęcia 6 (.xls)

Zajęcia 7 (.xls)

Zajęcia 8 (.xls)

UWAGA: Niektóre arkusze wymagają włączenia makr. Jeżeli w pewnych komórkach pojawia się komunikat "#NAZWA?", a przy uruchamianiu Excela nie było pytania o włączenie makr, trzeba obniżyć poziom zabezpieczeń programu na "Średni". W tym celu należy wybrać w menu Excela: Narzędzia/Makro/Zabezpieczenia... -> Średnie. Można również ustawić poziom "Niskie" (wtedy wszelkie makra będą włączane automatycznie, bez pytania się użytkownika o zgodę), ale ze względów bezpieczeństwa nie jest to zalecane rozwiązanie.

Laboratoria

Materiały na zajęcia laboratoryjne

Zajęcia 1 - prezentacja (.pdf)

Zajęcia 1 (.xls)

Zajęcia 2 - prezentacja (.pdf)

Zajęcia 2 (.xls)

Zajęcia 3 - prezentacja (.pdf)

Zajęcia 3 (.xls)

Zajęcia 4 - prezentacja (.pdf)

Zajęcia 4 (.xls)

Zadania dodatkowe

Zadania na dodatkowe punkty z aktywności

Zadanie konkursowe 1 - nieaktualne

Zadanie konkursowe 2 - nieaktualne

Zadanie 6.7 - nieaktualne

Zadanie 6.16a - nieaktualne